Ceník

 

 
notářský zápis o založení společnosti
notářský zápis o doložení všech potřebných dokumentů
zápis notářem do OR
soudní poplatek za zápis
živnostenský poplatek za oprávnění k podnikání
administrativní poplatek

Zjednodušené s.r.o.

Vhodné pro nenáročné podnikání jedné osoby.
notářský zápis o založení společnosti
2 420 Kč
notářský zápis o doložení všech potřebných dokumentů
1 210 Kč
zápis notářem do OR
363 Kč
soudní poplatek za zápis
0 Kč
živnostenský poplatek za oprávnění k podnikání
1 000 Kč
administrativní poplatek
0 Kč
4 993 Kč vč. DPH
  + základní kapitál od 1 Kč
Platíte jen zákonné poplatky.
Doporučujeme

Plnohodnotné s.r.o.

Pro plnohodnotý start podnikání. Velmi vhodné pro podnikání s více společníky.
notářský zápis o založení společnosti
4 840 Kč
notářský zápis o doložení všech potřebných dokumentů
1 210 Kč
zápis notářem do OR
363 Kč
soudní poplatek za zápis
2 700 Kč
živnostenský poplatek za oprávnění k podnikání
1 000 Kč
administrativní poplatek
0 Kč
10 113 Kč vč. DPH
  + základní kapitál od 1 Kč
Platíte jen zákonné poplatky.

Živnost

Vhodné pro OSVČ
notářský zápis o založení společnosti
0 Kč
notářský zápis o doložení všech potřebných dokumentů
0 Kč
zápis notářem do OR
0 Kč
soudní poplatek za zápis
0 Kč
živnostenský poplatek za oprávnění k podnikání
1 000 Kč
administrativní poplatek
499 Kč
1 499 Kč vč. DPH
 
Proč doporučujeme plnohodnotné s.r.o. ?

Zjednodušené s.r.o. (neboli "stoeurovky") jsou ze zákona poměrně omezené. Kromě zjednodušené struktury společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny nelze provádět sofistikovanější úpravy bez další investic za notářské zápisy. Některé úpravy zjednodušené společnosti ani nedovolují.

Co zjednodušené s.r.o. nedovoluje:

  • úpravu zakladatelských dokumentů odlišně od standardních zákonných ustanovení,
  • změnu společenské smlouvy bez 100% souhlasného stanoviska všech společníků,
  • změnu podmínek svolání a rozhodování valné hromady jinak než standardně, tj. alespoň polovina společníků tvoří valnou hromadu a rozhodují nadpoloviční většinou přítomných,
  • každý společník může vlastnit pouze jeden podíl a při dalším dělení je třeba notářského zápisu,
  • nelze použít kmenové listy k nahrazení podílů na společnosti,
  • nelze mít jiné než základní podíly,
  • nelze vložit do společnosti jiný vklad než peněžní,
  • nelze založit společnost s částečným splacením vkladu, musí se splatit 100% vkladu před zápisem společnosti do Obchodního rejstříku,
  • nelze upravit zakladatelskou listinu dle potřeb podnikatele, například vložením předkupního práva k podílům ostatních společníků nebo jinak omezit převoditelnost podílů.
Kam dál ?


tým zkušených
právníků a notářů

stovky
založených firem

Kontakt

Telefon: +420 733 214 891
E-mail: podpora@zakladaci.cz

   Jsme na Facebooku

Provozovatel

Zakladači s.r.o.
Gutova 3317/15
Praha 10 - Strašnice, 100 00

IČO: 05622701
DIČ: CZ05622701